ZELFSTART VOOR GEMEENTEN

Als gemeente of schuldhulpverlener zie je een toenemende hulpvraag van cliënten die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren. Cliënten die tekort of geen inzicht en overzicht hebben waardoor financiële problemen en achterstanden ontstaan.

Door vroegsignalering komt de cliënt al snel in beeld! Ons online lespakket Zelfstart geeft gemeenten nu de kans om bij vroegsignalering ook direct in te  grijpen voordat de problemen onbeheersbaar worden. Iedereen kan snel en makkelijk via Zelfstart in de eigen vertrouwde omgeving orde op zaken te stellen: Wat is er aan de hand in mijn financiële situatie. Wat zijn de inkomsten, de lasten, wat moet ik besparen en wat heb ik vrij te besteden.
Via deze online training en meegeleverde tools maak je je eigen maandbegroting met de heldere uitleg in korte en overzichtelijke lessen. Stapje voor stapje maak je zo jouw eigen overzicht in jouw inkomsten en lasten compleet.
Naast of in plaats van de online training kan Zelfstart ook door ons als training op locatie worden gegeven.

Wanneer Zelfstart wordt ingezet voordat schuldhulpverlening start, is de slagingskans van het schuldhulpverleningstraject vele malen groter en zal het recidive voorkomen. Men heeft inzicht en overzicht, een basis waarop goed beslissingen genomen kunnen worden.

Ook ter voorkoming of na een bewindvoeringstraject is het zeer belangrijk dat de cliënt weet wat er in de eigen financiën speelt. Dat je beschikt over inzicht, overzicht en de juiste kennis om financiële problemen te voorkomen of op te lossen. Zodat je weet wat je te besteden hebt, wat je minimaal moet reserveren, waar je recht op hebt, hoe je aangifte doet, hoe de toeslagen van de Belastingdienst werken etc.
In de training vertellen we in korte en overzichtelijke lessen over alle voorkomende facetten van de financiële huishouding. Onder andere over toeslagen, kwijtscheldingen, inkomstenbelasting, benodigde reserves etc. Naarmate de lessen vorderen vul je ook je eigen maandbegroting in zodat je een compleet overzicht krijgt in je eigen geldzaken!

Uiteindelijk is er inzicht, overzicht en controle over de eigen financiën.
Dé basis waarop je goede beslissingen kunt nemen en waarop je kunt bouwen.

MEER WETEN?

Wij voorzien je graag van meer informatie. De prijs per training is afhankelijk van het aantal trainingen dat wordt afgenomen en eventuele (aanvullende) training op locatie.